Přeskočit na navigaci

Podmínky pro dárkový poukaz

Pravidla pro poskytnutí dárkového poukazu:

Na všechny zájezdy objednané a zaplacené prostřednictvím portálu JEDEM.CZ v období od 1.8.2011 do 30.9.2011, bude poskytnut zákazníkovi dárkový poukaz na částku 100-500Kč.
- Tento poukaz může příjemce nebo osoba, která poukaz od příjemce obdrží, použít na úhradu části ceny zájezdu, objednaného prostřednictvím portálu JEDEM.CZ.
- Na jednu cestovní smlouvu, je k částečné úhradě možné použít maximálně jeden dárkový poukaz.
- Platnost Dárkového poukazu je 12 měsíců ode dne vystavení. V případě nevyčerpání poukazu do konce jeho platnosti, takovýto poukaz propadá a nelze jej, po uplynutí datumu jeho platnosti, použít k úhradě čerpaných služeb.
- Použije-li zákazník certifikát k částečné úhradě služeb z portálu JEDEM.CZ ještě v období platnosti akce, má nárok na obdržení dalšího dárkového poukazu, odpovídajícího skutečné částce zaplacené zákazníkem.
- Dárkový poukaz je vystaven vždy na stejné jméno, jaké je uvedeno na cestovní smlouvě.

Způsob použití dárkového poukazu:

Osoba vlastnící dárkový poukaz vloží číslo poukazu a číselný kód na poukazu do pole poznámka, při rezervaci zájezdu. V případě telefonické objednávky, sdělí zákazník číslo poukazu a kód přímo operátorovi při telefonické objednávce zájezdu. Po podpisu cestovní smlouvy ze strany zákazníka, je nutno dárkový poukaz přiložit k podepsané cestovní smlouvě a poslat do cestovní agentury.

Tabulka výše poskytnutých poukazů:

Do ceny, pro výpočet výše certifikátu se započítává základní cena za osobu bez případných letištních a bezpečnostních tax, palivových příplatků a cestovního pojištění. Do celkové ceny jsou započítány všechny základní ceny za všechny cestující osoby v rámci jedné cestovní smlouvy.

Výše celkové ceny Výše poukazu
5.000-10.000 100,-
10.001-25.000 200,-
25.001-40.000 300,-
40.001-50.000 400,-
50.001-výše 500,-

Závěrečná ustanovení:

Všechny dárkové poukazy lze uplatnit pouze k částečné úhradě cestovních služeb nabízených na portále JEDEM.CZ. Poukazy není možné proplácet v hotovosti, ani není možné použít certifikát k úhradě cestovních služeb po uplynutí platnosti dárkového poukazu. Pokud došlo ke stornu nebo celkovému neuhrazení zájezdu, ke kterému byl jako bonus vystaven dárkový poukaz, pozbývá tento dárkový poukaz svou platnost a není možné jej použít k úhradě žádných služeb.